top of page

Acerca de

fotboll2.jpg

Välkommen!

Här berättar ordföranden Lars Liljegren om föreningens och Stockholmsidrottens historia.

Därför finns vi

"Stockholms Idrottshistoriska Förening har till ändamål och uppgift att dokumentera, främja och samordna stockholmsidrottens historia. Föreningen är Stockholms Idrottsförbunds samarbetspartner i idrottshistoriska frågor”.

Så beskrivs föreningens syfte i stadgarna.

Stockholms Idrottshistoriska Förening är till för dig som...

...är intresserad av Stockholmsregionens idrottshistoria och som vill veta mer om idrottsklubbar, idrottshjältar, idrottsanläggningar, små och stora tävlingar, idrottslitteratur och idrottskuriosa.

 

Bland mycket annat uppmärksammar föreningen alla föreningar som fyllt eller fyller 100 år. Vi värnar också och utvecklar Stockholms olympiska arv från både OS 1912 och Ryttar-OS 1956. Stadion med all sin idrottshistoria och kultur utgör navet för Stockholms Idrottshistorisk Förening. På Stockholms stadion finns den permanenta utställningen Stadion Stockholm 1912 som koordineras av föreningen.

 

Föreningen ansvarar även i samarbete med berörda kommuner för uppsättningen av idrottshistoriska skyltar på särskilt intressanta anläggningar.

 

Som medlem får du via webbplatsen och sociala medier information om allt som händer i föreningen. Du bjuds in till medlemsträffar med intressanta teman och guidade turer till olika idrottsminnen. Du får även chansen att träffa likasinnade idrottshistoriska vänner för trevligt umgänge.

Samarbete med RF-SISU

Det var styrelsen i Stockholms Idrottsförbund (nuvarande RF-SISU Stockholm) som tog initiativ till bildandet av Stockholms Idrottshistoriska Förening i samband med förbundets 100-årsjubileum.

 

Alltsedan bildandet har samarbetet varit gott. RF-SISU Stockholm har redan från första året medverkat till föreningens finansiering.

 

Även Stockholms stad har under alla år gett ett viktigt bidrag till finansieringen av verksamheten. I verksamhetsberättelsen för 2021 sägs följande:

 

”Samarbetet med RF-SISU Stockholm och Stockholms stads Idrottsförvaltning har också under detta verksamhetsår varit en mycket viktig ekonomisk förutsättning för föreningens utveckling. Styrelsen vill framföra sitt varma tack för det goda samarbetet och för det ekonomiska stödet. De gemensamma aktiviteterna har på grund av pandemin varit begränsade under 2022.”

bottom of page