top of page
pingis.jpg

Hundraåringarna

Ja må de leva! Som en del av vårt arbete uppmärksammar vi alla föreningar som har fyllt eller fyller hundra år, bl.a. genom att sätta upp en mässingsskylt med föreningens namn i Stockholms stadion.

Det var så det började...

År 2017 startade den årliga aktiviteten ”hundraåringarna”. Stockholms Idrottshistoriska Förening inventerade då vilka föreningar som hade fyllt 100 år. Det blev nästan hundra föreningar.

 

Föreningarna bjöds in till att delta i en tävling. Bland de föreningar som ville delta drogs med lottens hjälp två vinnare, som fick presentera sin förening vid ett särskilt medlemsmöte i Stockholms stadion. De fick också ett pris på 5 000 kronor.

Samtliga föreningar som har fyllt 100 år får också en mässingsskylt uppsatt i Stockholms stadions korridor under den kungliga läktaren. Där finns för närvarande 88 föreningar. Nedan ser du de föreningar som finns på tavlan våren 2022.

 

Det finns ytterligare drygt 50 föreningar som har fyllt 100 år t.o.m. 2022.

 

Är din förening 100 år och saknas på tavlan? Anmäl föreningens intresse genom att maila vår ordförande Lars Liljegren (larsliljegren@telia.com).

Hundraåringarna skyltar2.png

Mer om hundraåringarna

Styrelsens ambition är att genom ökat samarbete med ”hundraåringarna” kunna få en större kontaktyta mot framtida medlemmar bl.a. genom information om Stockholms Idrottshistoriska Förening på föreningarnas hemsidor.

 

Styrelsen överväger också att initiera en uppsatstävling bland ungdomar i de föreningar som fyllt 100 år.

Medlemsmöte 2022

Årets medlemsmöte med och för 100-åringarna arrangeras måndagen den 17 oktober. Förra året, 2021, arrangerades medlemsmötet den 21 juni. Det är samma dag som Stockholms Idrottshistoriska Förening (SIHF) bildades den 21 juni 1998, och samma dag som Stockholms Idrottsförbund bildades 1898.

Möte 2023 på Stockholms stadion

Skriv upp 21 juni i kalendern redan nu. Den dagen bildades Stockholms idrottsförbund 1898 och – hundra år senare – vår förening.

 

Vill du anmäla din förening? Maila ordföranden Lars Liljegen.

bottom of page